Jak alkohol wpływa na jazdę samochodem?

Alkohol jest środkiem psycho-depresyjnym, który nawet w niewielkich dawkach ma negatywny wpływ na prowadzenie pojazdu, upośledzając zdolności kierowcy. Jest to chyba najważniejszy czynnik ryzyka wypadku drogowego. Należy pamiętać, że ilość spożytego alkoholu nie wpływa na każdego w taki sam sposób. Skutki działania alkoholu zależą od: Warunków osobistych, takie jak wiek, nawyk i przyzwyczajenie.

Fizyki kierowcy, ponieważ im cięższy kierowca, tym więcej alkoholu trzeba spożyć, aby osiągnąć ten sam poziom odurzenia.Wzorców spożywania, takie jak ilość napoju, jego stężenie, na pusty żołądek lub podczas posiłków, czas lub tempo spożywania napoju, czy alkohol jest gazowany lub gorący, ponieważ warunki te zwiększają szybkość pojawienia się alkoholu we krwi.

Alkohol jest substancją toksyczną, która działa na ośrodkowy układ nerwowy i zawsze ma działanie depresyjne, choć objawia się ono najpierw pozornym pobudzeniem przez stan podniecenia, a następnie uspokojeniem.

Symptomy w zależności od poziomu alkoholu we krwi

  • 0,3 do 0,5 g/l  – pobudliwość emocjonalna, zmniejszona czujność umysłowa i zaburzona ocena sytuacji. Rozluźnienie i dobre samopoczucie, upośledzenie ruchów gałek ocznych, zniekształcenie odległości lub „efekt tunelu”, osłabienie postrzegania ruchomych świateł.
  • 0,5 do 0,8 g/l  – powolna reakcja ogólna i początek zaburzeń ruchowych, z utratą koncentracji i intuicji oraz brakiem koordynacji. Zaburzenia widzenia i zaburzenia równowagi. Słaba percepcja czerwonego światła. Euforia, optymizm oraz zmniejszenie zahamowań i niestabilności emocjonalnej, przy jednoczesnym wzroście poczucia własnej wartości i chęci jej okazywania. Nadmierna pewność siebie z lekceważeniem sygnałów. Początek impulsywności i agresywności za kierownicą.
  • Od 0,8 do 1,5 g/l  – znaczne upojenie alkoholowe, bardzo zaburzony refleks i spowolnione reakcje. Utrata precyzyjnej kontroli nad ruchami i poważne problemy z koordynacją. Niezdarność ekspresyjna i ruchowa. Obniżona sprawność intelektualna, z trudnościami w wykonywaniu czynności umysłowych, takich jak pamięć i ocena. Pojawienie się stanów emocjonalnych o charakterze agresji w obliczu niepowodzeń. Nieostrożna jazda. Znaczne obniżenie czujności i percepcji ryzyka.
  • Od 1,5 do 2,5 g/l  – odurzenie z możliwym działaniem narkotycznym i dezorientacją. Nieprzewidywalne zmiany zachowania i wyraźna dezorientacja psychiczna. Bardzo niewyraźne widzenie, chwiejna postawa i brak koordynacji ruchów.
  • Powyżej 2,5 g/l  – głębokie odurzenie, stupor z analgezją i postępującą utratą przytomności. Zniesienie odruchów, porażenie i hipotermia. Może prowadzić do śpiączki. Niezdolność do prowadzenia pojazdów. Po osiągnięciu tego samego poziomu alkoholu we krwi, skutki są podobne dla wszystkich ludzi, niezależnie od spożytej ilości i w zależności od stężenia we krwi.  Znany jest przypadek kierowcy, który miał nawet 3.8 promila alkohola we krwi.